18.03.1996

Posted on 18 marca, 1996

Home 18.03.1996

Exemple
sermon date 1996-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.1996

„Drahé deti! O tomto posolstve, ktoré vám dnes dávam prostredníctvom mojej služobnice, chcem, aby ste dlho premýšľali. 

Deti moje, veľká je Božia láska! Nezatvárajte oči, nezatvárajte si uši, kým vám opakujem: veľká je jeho láska! Počúvajte moje pozvanie a prosbu, s ktorými sa na vás obraciam. Zasväťte svoje srdce a urobte z neho Boží príbytok. Nech on v ňom navždy prebýva. Moje oči i moje srdce budú tu, aj keď sa už viac nebudem zjavovať. 

Konajte vo všetkom tak, ako vás prosím a vediem k Pánovi. Neodvrhujte od seba meno Božie, aby ste neboli odvrhnutí. Prijmite moje posolstvá, aby ste boli prijatí. Rozhodnite sa, deti moje, je čas rozhodnutia. Majte spravodlivé a nevinné srdcia, aby som vás priviedla k vášmu Otcovi. Pretože to, že som tu, je jeho veľká láska. Ďakujem vám, že ste prišli.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →

25.06.2024

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Prijmite moje materinské požehnanie.“  ...

                       

Čítať viac →

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →