18.03.1996

Posted on 18 marca, 1996

Home 18.03.1996

Exemple
sermon date 1996-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.1996

„Drahé deti! O tomto posolstve, ktoré vám dnes dávam prostredníctvom mojej služobnice, chcem, aby ste dlho premýšľali. 

Deti moje, veľká je Božia láska! Nezatvárajte oči, nezatvárajte si uši, kým vám opakujem: veľká je jeho láska! Počúvajte moje pozvanie a prosbu, s ktorými sa na vás obraciam. Zasväťte svoje srdce a urobte z neho Boží príbytok. Nech on v ňom navždy prebýva. Moje oči i moje srdce budú tu, aj keď sa už viac nebudem zjavovať. 

Konajte vo všetkom tak, ako vás prosím a vediem k Pánovi. Neodvrhujte od seba meno Božie, aby ste neboli odvrhnutí. Prijmite moje posolstvá, aby ste boli prijatí. Rozhodnite sa, deti moje, je čas rozhodnutia. Majte spravodlivé a nevinné srdcia, aby som vás priviedla k vášmu Otcovi. Pretože to, že som tu, je jeho veľká láska. Ďakujem vám, že ste prišli.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →