14.01.1985

Posted on 14 januára, 1985

Home 14.01.1985

Exemple
sermon date 1985-01-14
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

14.01.1985

„Drahé deti! ! Satan je taký silný a všetkými silami chce prekaziť moje plány, ktoré som s vami začala. Vy sa modlite, iba sa modlite, a ani na chvíľku neprestaňte! Ja budem prosiť svojho Syna, aby sa uskutočnili všetky moje plány, ktoré som začala. Buďte trpezliví a vytrvalí v modlitbách! A nedovoľte, aby vás satan znechutil. On silne pôsobí vo svete. Buďte ostražití!“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →