10.01.1985

Posted on 10 januára, 1985

Home 10.01.1985

Exemple
sermon date 1985-01-10
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

10.01.1985

„Drahé deti! Aj dnes vám chcem poďakovať za všetky obety a zvlášť ďakujem tým, ktorí sú milí môjmu srdcu a radi sem prichádzajú. Je dosť farníkov, ktorí nepočúvajú posolstvá, ale kvôli tým, ktorí sú zvlášť blízki môjmu srdcu, kvôli nim dávam posolstvá pre farnosť. Aj naďalej ich budem dávať, pretože vás milujem a chcem, aby ste mi vy šírili posolstvá srdcom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →