Produkt

Home Produkty Prvé dni zjavení

Prvé dni zjavení

5,10 

Popis

Prvé dni zjavení majú zásadný význam pre pochopenie celého medžugorského javu. Preto sme sa rozhodli vydať knižku, ktorá zachytáva najdôležitejšie okamihy z prvých dní zjavení.

Nájdete tu vysvetlené základné pojmy medžugorských udalostí. Panna Mária sa zjavuje ako Kráľovná pokoja a ukazuje nám cestu, ako ho dosiahnuť. Oslovuje každého človeka individuálne, ponúka mu cestu k svojmu Synovi, ktorá jediná prináša skutočný pokoj a porozumenie. Základným predpokladom je usporiadanie hodnôt a postavenie Boha v svojom živote na prvé miesto.

Veríme, že knižka, ktorú vám teraz ponúkame, pomôže lepšie chápať medžugorské udalosti a povzbudí čitateľov, aby si našli cestu do školy Panny Márie. Ona nás privádza k svojmu Synovi Ježišovi ako k prameňu lásky, milosrdenstva a jedinému zmyslu nášho života a celého ľudstva.