Produkt

Home Produkty P. Zavarský SJ: Modlitba ruženca

P. Zavarský SJ: Modlitba ruženca

2,50 

Viera a duchovný život mali u pátra Valéra Aurela Zavarského svoje vyjadrenie vo všetkých jeho aktivitách. Osobitne jeho vzťah k umeniu, sakrálnemu umeniu, nadchýna i dnes a jeho výtvarné diela sú doslova inšpiráciou pre meditáciu.

Kategórie:

Popis

Viera a duchovný život mali u pátra Valéra Aurela Zavarského svoje vyjadrenie vo všetkých jeho aktivitách. Osobitne jeho vzťah k umeniu, sakrálnemu umeniu, nadchýna i dnes a jeho výtvarné diela sú doslova inšpiráciou pre meditáciu. V rokoch 1968 až 1977 pôsobil ako výpomocný duchovný bez nároku na odmenu v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Bol obľúbený najmä medzi akademickou mládežou, ktorá sa sústreďovala okolo tohto kostola. Z tohto obdobia sa zachovali v samizdatovej podobe stovky jeho kázní, ktoré si veľmi starostlivo písomne pripravoval. Zachovala sa aj táto modlitba ruženca, ktorá ponúka inšpiráciu ako sa rozjímavo modliť ruženec. Ku knižke pridávame aj posvätený drevený ruženec s nápisom MEDJUGORJE