Produkt

Home Produkty Medjugorje – Rozhovory 1

Medjugorje – Rozhovory 1

2,50 

Vizionári sú dôležitými svedkami medžugorských udalostí. Matka Božia si ich vyvolila, aby ich prostredníctvom ukázala všetkým ľuďom cestu k svojmu Synovi. Chce, aby všetci ľudia pochopili zmysel, cieľ a hodnotu ľudského života, ktorý dosiahne svoje naplnenie vo večnosti. V tomto mimoriadnom čísle časopisu MEDJUGORJE sú uvedené rozhovory s vizionármi z rokov 1986 – 1990. Čitateľ si tak bude môcť lepšie vytvoriť svoj názor o svedectve týchto vyvolených ľudí, ktorí už vyše tridsať rokov vytrvalo svedčia o láske Matky Božej k nám.

Kategórie:

Popis

Vizionári sú dôležitými svedkami medžugorských udalostí. Matka Božia si ich vyvolila, aby ich prostredníctvom ukázala všetkým ľuďom cestu k svojmu Synovi. Chce, aby všetci ľudia pochopili zmysel, cieľ a hodnotu ľudského života, ktorý dosiahne svoje naplnenie vo večnosti. V tomto mimoriadnom čísle časopisu MEDJUGORJE sú uvedené rozhovory s vizionármi z rokov 1986 – 1990. Čitateľ si tak bude môcť lepšie vytvoriť svoj názor o svedectve týchto vyvolených ľudí, ktorí už vyše tridsať rokov vytrvalo svedčia o láske Matky Božej k nám.