Produkt

Home Produkty Slavko Barbarič: Klaňajte sa môjmu Synovi srdcom (2. vyd.)

Slavko Barbarič: Klaňajte sa môjmu Synovi srdcom (2. vyd.)

6,30 

Táto kniha rieši pochybnosť: Čo hovoriť Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, ako sa k nemu modliť? Páter Slavko nás v knihe nepoučuje o modlitbe. On sa modlí s nami. A tak nás nechtiac a nevtieravo učí, vedie k modlitbe.

Kategórie:

Popis

Táto kniha rieši pochybnosť: Čo hovoriť Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, ako sa k nemu modliť? Páter Slavko nás v knihe nepoučuje o modlitbe. On sa modlí s nami. A tak nás nechtiac a nevtieravo učí, vedie k modlitbe. Knižka je písaná .zvnútra., vznikla pri poklone Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti ako plod stretnutia s Ním. Autor nás jednoducho a ľahko vedie do šírky aj do hĺbky. Ale nie natoľko široko, aby sme sa rozplynuli, zostali na povrchu a vzdialili sa od modlitby. Ani veľmi hlboko, aby sme ju nemohli pochopiť. Touto knihou modlitieb nás páter Slavko privádza na cestu, po ktorej môžeme aj sami ísť ďalej, môžeme sa zastaviť aj pred ňou a pokračovať vlastnou cestou.