P. Slavko Barbarič: Modlite sa spoločne s radostným srdcom

Posted on 16 júla, 2018

Home Blog Články P. Slavko Barbarič: Modlite sa spoločne s radostným srdcom

Exemple

P. Slavko Barbarič: Modlite sa spoločne s radostným srdcom

Pre mnohých veriacich sa Medžugorie stalo školou modlitby: mnohí sa totiž po príchode do tejto farnosti začali modliť. Mnohí v Medžugorí spoznali celé bohatstvo života s modlitbou a rozhodli sa pre programy Panny Márie. 
Pozvanie k modlitbe však nezostalo len pre jednotlivcov: Panna Mária pozvala k modlitbe v rodinách a modlitbových skupinách. Vizionári neustále zdôrazňujú, že prvou modlitbovou skupinou je vlastne rodina, až potom modlitbová skupina vo všeobecnom zmysle. 
Účelom a cieľom tejto knihy je pomôcť všetkým, ktorí prijali pozvanie Panny Márie, či už osobne, v rodinách, alebo v modlitbových skupinách, aby pochopili význam jej posolstiev a aby pomohla jednotlivcom, rodinám aj modlitbovým skupinám, aby pôsobili a rástli správne vychovávaní v duchu Panny Márie. 
Knižka je znovu k dispozícii a môžete si ju objednať na tejto internetovej stránke v časti „Knižná ponuka“