Knižka Posolstvá Kráľovnej pokoja

Posted on 7 apríla, 2021

Home Blog Články Knižka Posolstvá Kráľovnej pokoja

Exemple

Knižka Posolstvá Kráľovnej pokoja

Matka Božia odovzdáva svoje posolstvá prostredníctvom vizionárov v Medžugorí už od 1. marca 1984. Najprv týždenne vždy vo štvrtok a od januára 1987 každý mesiac vždy 25. v mesiaci. V knižke sú uvedené aj ročné posolstvá vizionárov, ktorí už nemajú denné zjavenia a doplnili sme do knižky aj mimoriadne zjavenia Mirjane z 2. dňa v mesiaci.
Posolstvá sa stali pre mnohých ľudí na celom svete podnetom na zamyslenie nad svojím spôsobom života a v tejto škole Matky Božej zmenili svoj život, uverili Božej láske a začali žiť skutočným kresťanským životom. 
Knižka obsahuje posolstvá od 1. marca 1984 až do redakčnej uzávierky vo februári 2020. 
Knižku si môžete objednať prostredníctvom tejto internetovej stránky v časti „Knižná ponuka“.