február 2022

archive

Home február 2022

Exemple

Nový apoštolský vizitátor pre Medžugorie

Tlačová kancelária Svätej stolice oznámila 27. novembra 2021 správu, že pápež František vymenoval arcibiskupa Mons. Alda Cavalliho, titulárneho arcibiskupa Vibo Valentia (Vibo Valentia – lat. Dioecesis Vibonensis), bývalého apoštolského nuncia v Holandsku za apoštolského vizitátora s osobitným určením pre farnosť Medžugorie na dobu neurčitú a ad nutum Sanctae Sedis. Your Read More Link Text

Read More →