ročné posolstvo

archive

Home

Exemple

25.06.2023

„Milé deti, potrebujem vaše modlitby. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“

 

Read More →
Exemple

25.06.2021

„Milé deti, potrebujem vaše modlitby. Modlite sa, modlite sa, modlite sa.“

 

Read More →
Exemple

25.12.2022

„Drahé deti! Dnes, keď svetlo Ježišovho narodenia osvecuje celý svet, osobitným spôsobom s Ježišom v mojom náručí prosím, aby sa každé srdce stalo betlehemskou maštaľou, v ktorej sa narodí môj Syn, a aby sa vaše životy stali svetlom jeho narodenia. Milé deti, žijete v nepokoji a strachu. Preto, milé deti, dnes v tento milostivý deň proste Ježiša, aby posilnil vašu vieru a stal sa vládcom vašich životov. Pretože, deti moje, len s Ježišom vo svojom živote nebudete hľadieť na nepokoj, ale budete sa modliť za pokoj a žiť v pokoji, nebudete vidieť strach, ale Ježiša, ktorý nás oslobodzuje od všetkého strachu. Som vaša matka, ktorá nad vami neprestajne bdie a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

Read More →
Exemple

25.12.2021

„Drahé deti! Vy ste a voláte sa Božími deťmi. Keby len vaše srdcia pocítili túto nesmiernu Božiu lásku, ktorú má Boh k vám, vaše srdcia by sa mu klaňali a ďakovali mu v každom okamihu vášho života. Preto, milé deti, dnes, v tento milostivý deň, otvorte svoje srdcia a proste Pána za dar viery, aby ste sa skutočne stali hodní mena Božích detí, ktorých čisté srdcia vzdávajú vďaku a uctievajú svojho nebeského Otca. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

 

Read More →