25.12.2021

Posted on 27 marca, 2023

Home 25.12.2021

Exemple
sermon date 2015-12-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.12.2021

„Drahé deti! Vy ste a voláte sa Božími deťmi. Keby len vaše srdcia pocítili túto nesmiernu Božiu lásku, ktorú má Boh k vám, vaše srdcia by sa mu klaňali a ďakovali mu v každom okamihu vášho života. Preto, milé deti, dnes, v tento milostivý deň, otvorte svoje srdcia a proste Pána za dar viery, aby ste sa skutočne stali hodní mena Božích detí, ktorých čisté srdcia vzdávajú vďaku a uctievajú svojho nebeského Otca. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

 

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →