25.12.2021

Posted on 27 marca, 2023

Home 25.12.2021

Exemple
sermon date 2015-12-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.12.2021

„Drahé deti! Vy ste a voláte sa Božími deťmi. Keby len vaše srdcia pocítili túto nesmiernu Božiu lásku, ktorú má Boh k vám, vaše srdcia by sa mu klaňali a ďakovali mu v každom okamihu vášho života. Preto, milé deti, dnes, v tento milostivý deň, otvorte svoje srdcia a proste Pána za dar viery, aby ste sa skutočne stali hodní mena Božích detí, ktorých čisté srdcia vzdávajú vďaku a uctievajú svojho nebeského Otca. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

 

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →