25.12.2015

Posted on 25 decembra, 2015

Home 25.12.2015

Exemple
sermon date 2015-12-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.12.2015

„Drahé deti! Celé tieto roky, ktoré mi Boh dovoľuje byť s vami, sú znakom nesmiernej lásky, ktorú má Boh ku každému z vás a znakom, ako veľmi vás Boh miluje. Milé deti, koľké milosti vám Najvyšší dal a koľké vám chce ešte darovať. Ale, milé deti, vaše srdcia sú zatvorené, žijú v strachu a nedovoľujú Ježišovi, aby sa jeho láska a jeho pokoj zmocnili vašich sŕdc a zavládli vo vašich životoch. Žiť bez Boha znamená žiť v tme a nikdy nespoznať Otcovu lásku a jeho starostlivosť o každého z vás. Preto, milé deti, oddnes osobitným spôsobom proste Ježiša, aby ste oddnes prežili vo svojom živote nové narodenie v Bohu a aby sa váš život stal svetlom, ktoré bude z vás vyžarovať. A takto sa stanete svedkami Božej prítomnosti vo svete i každému človeku, ktorý žije v tme. Milé deti, milujem vás a každodenne sa za vás prihováram u Najvyššieho. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →