25.12.2003

Posted on 25 decembra, 2003

Home 25.12.2003

Exemple
sermon date 2003-12-25
sermon manager Jakov Čolo
Sermon Location Medjugorje

25.12.2003

„Drahé deti!

Dnes, keď vám Ježiš zvláštnym spôsobom chce darovať svoj pokoj, pozývam vás, aby ste sa modlili za pokoj vo svojich srdciach. Milé deti, bez pokoja vo svojich srdciach nemôžete pocítiť lásku a radosť z Ježišovho narodenia. Preto, milé deti, zvlášť dnes otvorte svoje srdcia a začnite sa modliť. Len prostredníctvom modlitby a úplného odovzdania vaše srdce sa naplní Ježišovou láskou a pokojom.

Žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →