25.11.2018

Posted on 25 novembra, 2018

Home 25.11.2018

Exemple
sermon date 2018-11-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.11.2018

„Drahé deti!

Toto je čas milosti a modlitby, čas očakávania a darovania. Boh sa vám dáva, aby sme ho milovali nadovšetko. Preto, milé deti, otvorte svoje srdcia a rodiny, aby sa toto čakanie stalo modlitbou a láskou, a najmä darovaním. Som s vami, milé deti, a povzbudzujem vás, aby ste sa nezriekali dobra, pretože ovocie bude vidieť a počuť do diaľky. Preto je nepriateľ zúrivý a využíva všetko, aby vás odviedol od modlitby.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →