25.11.2015

Posted on 25 novembra, 2015

Home 25.11.2015

Exemple
sermon date 2015-11-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.11.2015

„Drahé deti!

Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa na moje úmysly. Pokoj je ohrozený, preto, milé deti, modlite sa a buďte nositeľmi pokoja a nádeje v tomto nepokojnom svete, kde satan napáda a pokúša všetkými spôsobmi. Milé deti, buďte vytrvalí v modlitbe a pevní vo viere. Som s vami a prihováram sa u svojho Syna Ježiša za vás všetkých.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →