25.11.2015

Posted on 25 novembra, 2015

Home 25.11.2015

Exemple
sermon date 2015-11-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.11.2015

„Drahé deti!

Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa na moje úmysly. Pokoj je ohrozený, preto, milé deti, modlite sa a buďte nositeľmi pokoja a nádeje v tomto nepokojnom svete, kde satan napáda a pokúša všetkými spôsobmi. Milé deti, buďte vytrvalí v modlitbe a pevní vo viere. Som s vami a prihováram sa u svojho Syna Ježiša za vás všetkých.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →