25.10.2020

Posted on 25 októbra, 2020

Home 25.10.2020

Exemple
sermon date 2020-10-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.10.2020

„Drahé deti!

V tomto čase vás pozývam, aby ste sa vrátili k Bohu a modlitbe. Vzývajte všetkých svätých, aby vám boli príkladom a pomocou. Satan je silný a bojuje, aby pritiahol k sebe čo najviac sŕdc. Chce vojnu a nenávisť. Preto som s vami tak dlho, aby som vás viedla po ceste spásy: k tomu, ktorý je cesta, pravda a život. Milé deti, vráťte sa k láske k Bohu a ON bude vašou silou a vaším útočišťom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →