25.09.2019

Posted on 25 septembra, 2019

Home 25.09.2019

Exemple
sermon date 2019-09-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.09.2019

„Drahé deti!

Dnes vás pozývam modliť sa na moje úmysly, aby som vám pomohla. Milé deti, modlite sa ruženec a rozjímajte nad tajomstvami ruženca, pretože aj vy vo svojom živote prechádzate radosťami a bolesťami. Týmto spôsobom tajomstvá premieňate do svojho života, pretože život je tajomstvo, až kým ho nevložíte do Božích rúk. Tak budete mať skúsenosť viery ako Peter, ktorý stretol Ježiša a Duch Svätý naplnil jeho srdce. Aj vy ste pozvaní, milé deti, aby ste vydávali svedectvo prežívajúc lásku, ktorú vám Boh zo dňa na deň preukazuje mojou prítomnosťou. Preto, milé deti, buďte otvorení a modlite sa srdcom vo viere.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →

25.06.2024

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Prijmite moje materinské požehnanie.“  ...

                       

Čítať viac →

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →