25.09.2015

Posted on 25 septembra, 2015

Home 25.09.2015

Exemple
sermon date 2015-09-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.09.2015

„Drahé deti!

Aj dnes prosím Ducha Svätého, aby naplnil vaše srdcia pevnou vierou. Modlitba a viera naplnia vaše srdcia láskou a radosťou, a vy budete znamením pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha. Milé deti, povzbudzujte sa navzájom k modlitbe srdcom, aby modlitba naplnila váš život. A vy, milé deti, budete každý deň predovšetkým svedkami služby Bohu v adorácii a blížnemu v núdzi. Som s vami a prihováram sa za všetkých vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →