25.09.2015

Posted on 25 septembra, 2015

Home 25.09.2015

Exemple
sermon date 2015-09-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.09.2015

„Drahé deti!

Aj dnes prosím Ducha Svätého, aby naplnil vaše srdcia pevnou vierou. Modlitba a viera naplnia vaše srdcia láskou a radosťou, a vy budete znamením pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha. Milé deti, povzbudzujte sa navzájom k modlitbe srdcom, aby modlitba naplnila váš život. A vy, milé deti, budete každý deň predovšetkým svedkami služby Bohu v adorácii a blížnemu v núdzi. Som s vami a prihováram sa za všetkých vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →