25.09.2012

Posted on 25 septembra, 2012

Home 25.09.2012

Exemple
sermon date 2012-09-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.09.2012

„Drahé deti!

Keď pozeráte na bohatstvo farieb v prírode, ktoré vám dáva Najvyšší, otvorte si srdce a modlite sa s vďačnosťou za všetko to dobro, ktoré máte a povedzte: tu som stvorený pre večnosť. Teda túžte po nebeských veciach, lebo Boh vás miluje nesmiernou láskou. Preto vám tiež dal mňa, aby som vám povedala: len v Bohu je váš pokoj i nádej, drahé deti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →