25.08.2019

Posted on 25 augusta, 2019

Home 25.08.2019

Exemple
sermon date 2019-08-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.08.2019

„Drahé deti!

Modlite sa, pracujte a vydávajte svedectvo s láskou pre nebeské kráľovstvo, aby vám bolo dobre tu na zemi. Milé deti, vaše úsilie Boh stonásobne požehná, budete svedkami medzi národmi. Duše neveriacich pocítia milosť obrátenia a nebo bude vďačné za vašu námahu a obety. Milé deti, vydávajte svedectvo s ružencom v ruke, že ste moji a rozhodnite sa pre svätosť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →