25.08.2016

Posted on 25 augusta, 2016

Home 25.08.2016

Exemple
sermon date 2016-08-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.08.2016

„Drahé deti!

Dnes sa chcem s vami podeliť o nebeskú radosť. Vy, milé deti, otvorte dvere srdca, aby vo vašom srdci rástla nádej, pokoj a láska, ktorú dáva iba Boh. Milé deti, príliš ste naviazaní na zem a pozemské veci, preto satan vás prevaľuje ako vietor morské vlny. Preto nech sa stane reťazou vášho života modlitba srdcom a poklona môjmu Synovi Ježišovi. Jemu odovzdajte svoju budúcnosť, aby ste v ňom pre druhých boli radosťou a príkladom svojím životom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →