25.08.2016

Posted on 25 augusta, 2016

Home 25.08.2016

Exemple
sermon date 2016-08-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.08.2016

„Drahé deti!

Dnes sa chcem s vami podeliť o nebeskú radosť. Vy, milé deti, otvorte dvere srdca, aby vo vašom srdci rástla nádej, pokoj a láska, ktorú dáva iba Boh. Milé deti, príliš ste naviazaní na zem a pozemské veci, preto satan vás prevaľuje ako vietor morské vlny. Preto nech sa stane reťazou vášho života modlitba srdcom a poklona môjmu Synovi Ježišovi. Jemu odovzdajte svoju budúcnosť, aby ste v ňom pre druhých boli radosťou a príkladom svojím životom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →