25.06.2015

Posted on 25 júna, 2015

Home 25.06.2015

Exemple
sermon date 2015-06-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.06.2015

„Matka Božia nám dala svoje materinské požehnanie a povedala: ,Pokoj, pokoj, pokoj.‘“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →