25.06.1998

Posted on 25 júna, 1998

Home 25.06.1998

Exemple
sermon date 1998-06-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.06.1998

„Matka Božia bola naradovaná. Obetovala som jej všetkých ľudí a ona potom všetkých požehnala. Matka Božia mi rozprávala o všetkých tajomstvách. Pozvala nás, aby sme sa v tomto čase modlili za rodiny a najmä za tie rodiny, ktoré majú chorých. Matka Božia nás pozvala, aby sme otvorili svoje srdcia a ďakovali jej Synovi, že nám dáva toľkú milosť. Na záver nám Matka Božia poďakovala za modlitby a lásku.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →