25.04.2019

Posted on 25 apríla, 2019

Home 25.04.2019

Exemple
sermon date 2019-04-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.04.2019

„Drahé deti!

Toto je milostivý čas, čas milosrdenstva pre každého z vás. Milé deti, nedovoľte, aby vietor nenávisti a nepokoja vládol vo vás a okolo vás. Milé deti, vy ste pozvaní byť láskou a modlitbou. Diabol chce nepokoj a neporiadok, ale vy, milé deti, buďte radosťou zmŕtvychvstalého Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych za každého z vás. On zvíťazil nad smrťou, aby vám dal život, život večný. Preto, milé deti, vydávajte svedectvo a buďte hrdí, že ste v ňom vzkriesení.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →