25.04.2015

Posted on 25 apríla, 2015

Home 25.04.2015

Exemple
sermon date 2015-04-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.04.2015

„Drahé deti!

Aj dnes som s vami, aby som vás viedla k spáse. Vaša duša je nepokojná, pretože duch je slabý a unavený od všetkých pozemských starostí. Vy, milé deti, modlite sa k Duchu Svätému, aby vás on premenil a naplnil svojou silou viery a nádeje, aby ste boli pevní v tomto boji proti zlu. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →