25.02.2014

Posted on 25 februára, 2014

Home 25.02.2014

Exemple
sermon date 2014-02-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.02.2014

„Drahé deti!

Vidíte, počujete, cítite, že v srdciach mnohých ľudí niet Boha. Nechcú ho, pretože sú ďaleko od modlitby a nemajú pokoj. Vy, milé deti, modlite sa, žite Božie prikázania. Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste od samého začiatku povedali „áno“ môjmu pozvaniu. Dosvedčujte Boha a moju prítomnosť a nezabudnite, milé deti, ja som s vami a milujem vás. Deň čo deň vás všetkých prinášam môjmu Synovi Ježišovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →