25.01.2018

Posted on 25 januára, 2018

Home 25.01.2018

Exemple
sermon date 2018-01-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.01.2018

„Drahé deti!

Tento čas nech sa pre vás stane časom modlitby, aby Duch Svätý cez modlitbu zostúpil na vás a daroval vám obrátenie. Otvorte svoje srdcia a čítajte Sväté písmo, aby ste skrze svedectvá aj vy boli bližšie k Bohu. Milé deti, hľadajte nadovšetko Boha a Božie veci a zanechajte zemi pozemské, pretože satan vás privedie do prachu a hriechu. Vy ste pozvaní k svätosti a stvorení pre nebo. Preto hľadajte nebo a nebeské veci.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →