25.01.2018

Posted on 25 januára, 2018

Home 25.01.2018

Exemple
sermon date 2018-01-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.01.2018

„Drahé deti!

Tento čas nech sa pre vás stane časom modlitby, aby Duch Svätý cez modlitbu zostúpil na vás a daroval vám obrátenie. Otvorte svoje srdcia a čítajte Sväté písmo, aby ste skrze svedectvá aj vy boli bližšie k Bohu. Milé deti, hľadajte nadovšetko Boha a Božie veci a zanechajte zemi pozemské, pretože satan vás privedie do prachu a hriechu. Vy ste pozvaní k svätosti a stvorení pre nebo. Preto hľadajte nebo a nebeské veci.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →