25.01.2016

Posted on 25 januára, 2016

Home 25.01.2016

Exemple
sermon date 2016-01-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.01.2016

„Drahé deti!

Aj dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Bez modlitby nemôžete žiť, pretože modlitba je reťaz, ktorá vás približuje k Bohu. Preto, milé deti, v pokore srdca sa vráťte k Bohu a jeho prikázaniam, aby ste celým srdcom mohli povedať: ako na nebi, tak nech je i na zemi. Milé deti, vy ste slobodní, aby ste sa v slobode rozhodli pre Boha alebo proti nemu. Pozrite, kam vás chce satan zviesť do hriechu a otroctva. Preto, milé deti, vráťte sa k môjmu srdcu, aby som vás mohla priviesť k môjmu Synovi Ježišovi, ktorý je cesta, pravda i život.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →

25.06.2024

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Prijmite moje materinské požehnanie.“  ...

                       

Čítať viac →

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →