25.01.2016

Posted on 25 januára, 2016

Home 25.01.2016

Exemple
sermon date 2016-01-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.01.2016

„Drahé deti!

Aj dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Bez modlitby nemôžete žiť, pretože modlitba je reťaz, ktorá vás približuje k Bohu. Preto, milé deti, v pokore srdca sa vráťte k Bohu a jeho prikázaniam, aby ste celým srdcom mohli povedať: ako na nebi, tak nech je i na zemi. Milé deti, vy ste slobodní, aby ste sa v slobode rozhodli pre Boha alebo proti nemu. Pozrite, kam vás chce satan zviesť do hriechu a otroctva. Preto, milé deti, vráťte sa k môjmu srdcu, aby som vás mohla priviesť k môjmu Synovi Ježišovi, ktorý je cesta, pravda i život.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →