24.03.1985

Posted on 24 marca, 1985

Home 24.03.1985

Exemple
sermon date 1985-03-24
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

24.03.1985

Vigília sviatku Zvestovania Pána. „Dnes vás chcem všetkých pozvať na spoveď, hoci ste sa spovedali pred niekoľkými dňami. Chcem, aby ste môj sviatok všetci prežili vo svojom vnútri. A nemôžete to zažiť, ak sa celkom neodovzdáte Bohu. Preto vás všetkých pozývam na zmierenie s Bohom“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →