23.05.1985

Posted on 23 mája, 1985

Home 23.05.1985

Exemple
sermon date 1985-05-23
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

23.05.1985

„Drahé deti! V tieto dni vás zvlášť pozývam, aby ste otvorili srdcia Duchu Svätému. Najmä v tieto dni Duch Svätý pôsobí skrze vás. Otvorte srdcia a odovzdajte svoj život Ježišovi, aby on pôsobil prostredníctvom vašich sŕdc a upevnil vás vo viere. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →