22.08.1985

Posted on 22 augusta, 1985

Home 22.08.1985

Exemple
sermon date 1985-08-22
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

22.08.1985

„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že Boh chce na vás zoslať skúšky, ktoré môžete prekonať modlitbou. Boh vás skúša cez každodenné práce. Teraz sa modlite, aby ste pokojne prekonávali každú skúšku. Zo všetkého cez čo vás Boh skúša vychádzajte otvorenejší Bohu a pristupujte k Bohu s láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →