21.08.1986

Posted on 21 augusta, 1986

Home 21.08.1986

Exemple
sermon date 1986-08-21
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

21.08.1986

„Drahé deti! Ďakujem vám za lásku, ktorú mi preukazujete. Viete, drahé deti, že vás nesmierne milujem a že dennodenne prosím Pána, aby vám pomohol zakúsiť lásku, ktorú vám preukazuje. Preto, drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →