21.08.1986

Posted on 21 augusta, 1986

Home 21.08.1986

Exemple
sermon date 1986-08-21
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

21.08.1986

„Drahé deti! Ďakujem vám za lásku, ktorú mi preukazujete. Viete, drahé deti, že vás nesmierne milujem a že dennodenne prosím Pána, aby vám pomohol zakúsiť lásku, ktorú vám preukazuje. Preto, drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →