19.06.1986

Posted on 19 júna, 1986

Home 19.06.1986

Exemple
sermon date 1986-06-19
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

19.06.1986

„Drahé deti! V týchto dňoch mi môj Pán dovolí, aby som vám mohla vyprosiť viac milostí. Preto vás chcem znovu povzbudiť, drahé deti, aby ste sa modlili. Modlite sa bez prestania! Tak vám dám radosť, ktorú mi dáva Pán. S týmito milosťami, drahé deti, chcem, aby sa vaše utrpenia stali radosťou. Som vaša Matka a chcem vám pomôcť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →