18.03.2023

Posted on 27 marca, 2023

Home 18.03.2023

Exemple
sermon date 2016-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.2023

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste prostredníctvom modlitby a milosrdenstva čo najviac spoznali môjho Syna. Aby ste sa naučili počúvať čistým a otvoreným srdcom. Aby ste počuli, čo vám môj Syn hovorí, a začali duchovne vidieť. Aby ste ako jeden Boží národ v spoločenstve s mojím Synom vydávali svojím životom svedectvo pravdy. Modlite sa, deti moje, aby ste spolu s mojím Synom mohli všetkým svojim bratom a sestrám prinášať iba pokoj, radosť a lásku. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →