18.03.2018

Posted on 27 marca, 2023

Home 18.03.2018

Exemple
sermon date 2016-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.2018

„Drahé deti! Môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada a tešila som sa z maličkostí. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti a utrpenia prebodávali moje srdce. Deti moje, mala som silu viery a nekonečnú dôveru v Božiu lásku. Všetci, ktorí majú pevnú vieru, sú silnejší. Viera spôsobuje, že žiješ pre dobro a vtedy svetlo Božej lásky prichádza vždy v správnom okamihu. To je sila, ktorá napomáha v bolesti a utrpení. Deti moje, modlite sa za pevnú vieru, dôverujte nebeskému Otcovi a nebojte sa. Vedzte, že žiadne Božie stvorenie nemá byť zatratené, ale má žiť naveky. Každá bolesť má svoj koniec, a potom sa začne život v slobode tam, kde všetky moje deti prídu, kam sa všetko navráti. Deti moje, váš boj je ťažký. Bude ešte ťažší, avšak vy nasledujte môj príklad. Modlite sa za pevnú vieru, dôverujte láske nebeského Otca. Som s vami, zjavujem sa vám, povzbudzujem vás. S nesmiernou materinskou láskou milujem vaše duše. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →