18.03.2014

Posted on 18 marca, 2014

Home 18.03.2014

Exemple
sermon date 2014-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.2014

„Drahé deti! Ako matka vám chcem byť na pomoci. Svojou materinskou láskou vám chcem pomôcť otvoriť vaše srdcia, aby ste v nich dali na prvé miesto môjho Syna. Prajem si, aby vás skrze vašu lásku k môjmu Synovi a skrze vašu modlitbu ožiarilo Božie svetlo a naplnilo Božie milosrdenstvo. Prajem si, aby sa tak rozohnala tma a tôňa smrti, ktorá vás chce obklopiť a zviesť. Prajem si, aby ste pocítili radosť požehnania Božieho prisľúbenia. Vy, deti človeka, vy ste Božie deti, vy ste moje deti. Preto, deti moje, kráčajte cestami, ktorými vás moja láska vedie, učí pokore, múdrosti a nachádza cestu k nebeskému Otcovi. Modlite sa so mnou za tých, ktorí ma neprijímajú a nenasledujú. Tých, ktorí pre tvrdosť svojho srdca nemôžu pocítiť radosť pokory, zbožnosti, pokoja a lásky – radosť môjho Syna. Modlite sa, nech vám vaši pastieri svojimi požehnanými rukami vždy udeľujú radosť Božieho požehnania. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →