18.03.1999

Posted on 18 marca, 1999

Home 18.03.1999

Exemple
sermon date 1999-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.1999

„Drahé deti! Želám si, aby ste mi odovzdali svoje srdcia, aby som vás viedla po ceste, ktorá vedie k svetlu a večnému životu. Nechcem, aby vaše srdcia blúdili v temnotách dnešnej doby. Chcem vám pomôcť. Budem s vami na tej ceste objavovania Božej lásky a milosrdenstva. Ako matka vás prosím, aby ste mi to dovolili. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →