18.03.1999

Posted on 18 marca, 1999

Home 18.03.1999

Exemple
sermon date 1999-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.1999

„Drahé deti! Želám si, aby ste mi odovzdali svoje srdcia, aby som vás viedla po ceste, ktorá vedie k svetlu a večnému životu. Nechcem, aby vaše srdcia blúdili v temnotách dnešnej doby. Chcem vám pomôcť. Budem s vami na tej ceste objavovania Božej lásky a milosrdenstva. Ako matka vás prosím, aby ste mi to dovolili. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

       

Ďalšie posolstvá

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →

25.06.2024

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Prijmite moje materinské požehnanie.“  ...

                       

Čítať viac →

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →