18.03.1995

Posted on 18 marca, 1995

Home 18.03.1995

Exemple
sermon date 1995-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.1995

„Milé deti! Ako Matka vás už mnoho rokov vyučujem vo viere a v láske k Bohu. Vy ste sa Otcovi nepoďakovali, ani ste mu nepreukázali úctu.

Stali ste sa prázdnymi, vaše srdce sa zatvrdilo a chýba mu láska k utrpeniu vašich blížnych. Učím vás láske a dokazujem vám, že Otec vás miluje. Vy ho však nemilujete. On obetoval svojho Syna za vašu spásu, deti moje. Pokiaľ nemilujete, nespoznáte lásku vášho Otca. Nespoznáte ho, pretože on je láska. Milujte a nemajte strach, deti moje, lebo láska nepozná nijaký strach. Ak budú vaše srdcia otvorené voči Otcovi a budú plné lásky k nemu, potom prečo sa máte báť toho, čo príde? Strachujú sa tí, ktorí nemilujú, pretože očakávajú trest, pretože vedia, akí sú prázdni a zatvrdilí. Milé deti, vediem vás k láske k vášmu Otcovi. Vediem vás k večnému životu. Môj Syn je večný život. Prijmite ho, a prijali ste lásku.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →