16.10.1986

Posted on 16 októbra, 1986

Home 16.10.1986

Exemple
sermon date 1986-10-16
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

16.10.1986

„Drahé deti! Aj dnes vám chcem ukázať, ako veľmi vás milujem, a je mi ľúto, že nemôžem pomôcť každému, aby pochopil moju lásku. Preto vás, drahé deti, pozývam k modlitbe a na úplné odovzdanie sa Bohu. Lebo satan chce, aby vás každodenné starosti odviedli a vo vašom živote chce zaujať prvé miesto. Preto, drahé deti, neprestajne sa modlite! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →