15.11.1984

Posted on 15 novembra, 1984

Home 15.11.1984

Exemple
sermon date 1984-11-15
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

15.11.1984

„Drahé deti! Vy ste vyvolený ľud a Boh vám dal veľké milosti. Neuvedomujete si každé posolstvo, ktoré vám dávam. Teraz chcem iba povedať: modlite sa, modlite sa, modlite sa! Neviem, čo by som vám iné povedala, pretože vás milujem a chcem, aby ste v modlitbe spoznali moju i Božiu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →