15.11.1984

Posted on 15 novembra, 1984

Home 15.11.1984

Exemple
sermon date 1984-11-15
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

15.11.1984

„Drahé deti! Vy ste vyvolený ľud a Boh vám dal veľké milosti. Neuvedomujete si každé posolstvo, ktoré vám dávam. Teraz chcem iba povedať: modlite sa, modlite sa, modlite sa! Neviem, čo by som vám iné povedala, pretože vás milujem a chcem, aby ste v modlitbe spoznali moju i Božiu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →