12.09.1985

Posted on 12 septembra, 1985

Home 12.09.1985

Exemple
sermon date 1985-09-12
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

12.09.1985

„Drahé deti! Chcem vám povedať, aby v tieto dni bol stredobodom kríž. Modlite sa zvlášť pred krížom, z ktorého prichádzajú veľké milosti. Teraz vzdajte vo svojich domoch osobitnú úctu krížu. Sľúbte, že nebudete urážať Ježiša ani kríž a hanobiť ho. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →