02.12.2012

Posted on 2 decembra, 2012

Home 02.12.2012

Exemple
sermon date 2012-12-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.12.2012

„Drahé deti! S materinskou láskou a materinskou trpezlivosťou vás opäť pozývam, aby ste žili podľa môjho Syna, aby ste šírili jeho pokoj a jeho lásku. Aby ste ako moji apoštoli celým srdcom prijali Božiu pravdu a prosili Ducha Svätého, aby vás viedol. Vtedy budete môcť verne slúžiť môjmu Synovi a svojím životom ukážete druhým jeho lásku. Láskou môjho Syna a mojou láskou sa snažím ako matka priviesť všetky zablúdené deti do svojho materinského náručia a ukázať im cestu viery. Deti moje, pomôžte mi v mojom materinskom zápase a modlite sa so mnou, aby hriešnici spoznali svoje hriechy a úprimne sa kajali. Modlite sa aj za tých, ktorých si môj Syn vyvolil a vo svojom mene posvätil. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →