02.12.2010

Posted on 2 decembra, 2010

Home 02.12.2010

Exemple
sermon date 2010-12-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.12.2010

„Drahé deti! Dnes sa tu modlím s vami, aby ste pozbierali silu otvoriť svoje srdcia a takto spoznali mocnú lásku trpiaceho Boha. Skrze jeho lásku, dobrotu, nežnosť  i ja som s vami. Pozývam vás, aby tento osobitný čas prípravy, bol pre vás časom modlitby, pokánia a obrátenia. Deti moje, potrebujete Boha. Nemôžete napredovať bez môjho Syna. Keď to pochopíte a prijmete, uskutoční sa to, čo je vám prisľúbené. Skrze Ducha Svätého sa vo vašich srdciach narodí nebeské kráľovstvo. Vediem vás k tomu. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →

25.06.2024

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Prijmite moje materinské požehnanie.“  ...

                       

Čítať viac →

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →