02.12.2009

Posted on 2 decembra, 2009

Home 02.12.2009

Exemple
sermon date 2009-12-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.12.2009

„Drahé deti! V tomto čase príprav a radostného očakávania vás chcem ako Matka upozorniť na to, čo je najdôležitejšie, na vašu dušu. Môže sa v nej narodiť môj Syn? Je láskou očistená od klamstva, pýchy, nenávisti a zloby? Miluje vaša duša nadovšetko Boha ako Otca a brata človeka v Kristovi? Ukazujem vám cestu, ktorá pozdvihne vašu dušu k úplnému zjednoteniu s

mojím Synom. Prajem si, aby sa vo vás narodil môj Syn. Aká radosť je to pre mňa ako matku! Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →