02.12.2007

Posted on 2 decembra, 2007

Home 02.12.2007

Exemple
sermon date 2007-12-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.12.2007

Panna Mária bola veľmi smutná. Celý čas boli v jej očiach slzy.

„Drahé deti! Dnes, keď pozerám do vašich sŕdc, moje srdce sa napĺňa bolesťou a úzkosťou. Deti moje, zastavte sa na chvíľu a pohliadnite do svojich sŕdc. Či je skutočne môj Syn, váš Boh na prvom mieste? Či sú skutočne jeho zákony meradlom vášho života? Znovu vás napomínam: Bez viery niet blízkosti Božej, niet Božieho slova, ktoré je svetlo spásy a svetlo zdravého rozumu.“ 

Mirjana dodala:

„S bolesťou som poprosila Pannu Máriu, aby nás neopúšťala, aby sa nás nevzdávala. Ona sa s bolesťou pousmiala pri mojej prosbe a odišla. Tento raz nepovedala: ,Ďakujem vám!‘ “

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →