02.12.2006

Posted on 2 decembra, 2006

Home 02.12.2006

Exemple
sermon date 2006-12-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.12.2006

„Drahé deti! V tomto radostnom čase očakávania môjho Syna chcem, aby všetky dni vášho pozemského života boli radostným očakávaním môjho Syna. Pozývam vás k svätosti. Pozývam vás, aby ste boli mojimi apoštolmi svätosti. Nech skrze vás radostná zvesť prežiari všetkých, ktorých stretnete. Postite a modlite sa, a ja budem s vami. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →