02.11.2013

Posted on 2 novembra, 2013

Home 02.11.2013

Exemple
sermon date 2013-11-02
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

02.11.2013

„Drahé deti, znovu vás materinsky pozývam, aby ste milovali. Aby ste sa neustále modlili za dar lásky. Aby ste nadovšetko milovali nebeského Otca. Keď milujete jeho, budete milovať seba aj svojho blížneho. To sa nemôže rozdeľovať. Nebeský Otec je v každom človeku, každého človeka miluje a každého človeka volá po mene. Preto, deti moje, načúvajte cez modlitbu vôľu nebeského Otca.  Rozprávajte sa s ním. Majte osobný vzťah s Otcom, ktorý ešte väčšmi prehĺbi vás – spoločenstva mojich detí, mojich apoštolov. Ako matka si prajem, aby ste sa skrze lásku k nebeskému Otcovi povzniesli nad márnosťou tohto sveta a pomohli druhým, aby postupne spoznali a priblížili sa k nebeskému Otcovi. Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa za dar lásky, lebo láska je môj Syn. Modlite sa za svojich pastierov, aby vždy mali pre vás lásku, ako ju mal môj Syn a ako ju ukázal dávajúc svoj život za vašu spásu. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →