02.11.2012

Posted on 2 novembra, 2012

Home 02.11.2012

Exemple
sermon date 2012-11-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.11.2012

„Drahé deti! Ako Matka vás prosím, aby ste vytrvali ako moji apoštoli. Prosím svojho Syna, aby vám daroval Božiu múdrosť a silu. Modlím sa, aby ste v Božej pravde posudzovali všetko okolo seba a pevne sa vzopreli všetkému tomu, čo vás chce vzdialiť od môjho Syna. Modlím sa, aby ste skrze môjho Syna svedčili o láske nebeského Otca. Deti moje, dostali ste veľkú milosť, aby ste sa stali svedkami Božej lásky. Danú zodpovednosť neprijímajte ľahkomyseľne. Nezarmucujte moje materinské srdce. Ako matka sa chcem dôverovať svojim deťom, svojim apoštolom. Pôstom a modlitbou mi otvárate cestu, aby som poprosila svojho Syna, aby bol pri vás, a aby sa cez vás posvätilo jeho meno. Modlite sa za pastierov, lebo nič z toho by nebolo možné bez nich. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →