02.10.2011

Posted on 2 októbra, 2011

Home 02.10.2011

Exemple
sermon date 2011-10-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.10.2011

„Drahé deti! Aj dnes vás moje materinské srdce pozýva k modlitbe, k vášmu osobnému vzťahu s Bohom Otcom, k radosti modlitby v ňom. Boh Otec nie je od vás ďaleko a nie je vám neznámy. Zjavil sa vám v mojom Synovi a daroval vám život, ktorý je môj Syn. Preto, deti moje, nepoddávajte sa pokušeniam, ktoré vás chcú odlúčiť od Boha Otca. Modlite sa! Nesnažte sa mať rodiny a spoločnosti bez neho. Modlite sa! Modlite sa, aby vaše srdcia zaplavila dobrota, ktorá prichádza od môjho Syna, ktorý je pravá dobrota. Len srdcia naplnené dobrotou môžu pochopiť a prijať Boha Otca. Ja vás budem aj ďalej viesť. Osobitným spôsobom vás prosím, aby ste nesúdili svojich pastierov. Deti moje, či zabúdate, že ich povolal Boh Otec? Modlite sa! Ďakujem vám!“

Mirijanina poznámka: „Nikdy som predtým nič nepovedala. No, či si uvedomujete, bratia a sestry, že s nami bola Božia Matka? Nech sa každý z nás spýta: Sme toho hodní? Toto hovorím, pretože mi je zaťažko hľadieť na trpiacu Matku Božiu. Lebo každý z nás hľadá zázrak, ale nechce urobiť zázrak v sebe.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →